Høines, gardsnummer 43, bruksnummer 11 og 12 - det er mitt utgangspunkt.

Historiebloggen til Marit Elisebet Totland
Høines g.nr 43, br.nr 11 er mitt utgangspunkt, bokstavlig talt, siden det var der jeg vokste opp og slet mine barnesko, som farfar flittig lappet og stelte. "Løft føttene når du går!", var hans formaning. Siden jeg er datter til far, Rolf, - med stor historieinteresse og datter til mor, Inga, med stor slektshistorie-interesse, er det helt naturlig at jeg prøver å samle mest mulig av familiens og hjemstedets historie.

Fortiden fasinerer. Levekåra var så annerledes. Det holder det ikke bare å se nærmere på egen gårdshistorie for å forstå fortiden. Perspektivet må utvides. Jeg er derfor på leiting etter alt av interesse som kan fortelles: "Det var en gang.."

lørdag 12. mai 2012

Jæren - en havbunn som er kommet til å ligge for høyt?


Slik skildret Ivar Aasen Jæren etter et besøk i 1844:

Jæderen( el. Jær`n etter Almuens udtale) er et mærkverdig landskap og har en fra alle vestenfjeldske Kystegne forskjellig beskaffenhed, da det er uten fjorde, uden fjelde og uden skov. 

Da jeg tilforn havde hørt dette, havde jeg forestillet mig denne egn, som en tæt bebygget slette med store engmarker; men dette er dog ikke tilfellet; jæderen er tvert imot et av de minst behagelige Landskaper. Det består dels av store myrer, dels av tørre stenige bakker eller forhøininger, som her kaldes heier, og er overalt overgrodd med lyng, hvorved det får et meget mørkt og ensformig utseende. Foruten denne lyng, som allstedes er meget lav og dvergagtig, gives det en overordentlig mengde sten, så at alle bakker er bedekkede dermed. Jæederen ser således ut som en havbund, der er kommen til at ligge for høyt oppe. 

Da her ikke gives noget ly av skog eller fjeller, og da havet omgiver denne landstrimmel ligesom i en stor bue, er her nesten aldrig stille, men sedvanlig en skarp og kold blæst. Gårdene ligger meget adspredte på sidene av de føreomtalte forhøyninger, idet man på den ene side har en såkallet hei til utmark eller gressgang og på den andre en torvmyr, der viser sig i lang avstand ved de store stakke av torv, som her er det eneste brændemateriale.
(Fra Strandhogg i Rogaland)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar