Høines, gardsnummer 43, bruksnummer 11 og 12 - det er mitt utgangspunkt.

Historiebloggen til Marit Elisebet Totland
Høines g.nr 43, br.nr 11 er mitt utgangspunkt, bokstavlig talt, siden det var der jeg vokste opp og slet mine barnesko, som farfar flittig lappet og stelte. "Løft føttene når du går!", var hans formaning. Siden jeg er datter til far, Rolf, - med stor historieinteresse og datter til mor, Inga, med stor slektshistorie-interesse, er det helt naturlig at jeg prøver å samle mest mulig av familiens og hjemstedets historie.

Fortiden fasinerer. Levekåra var så annerledes. Det holder det ikke bare å se nærmere på egen gårdshistorie for å forstå fortiden. Perspektivet må utvides. Jeg er derfor på leiting etter alt av interesse som kan fortelles: "Det var en gang.."

tirsdag 19. juli 2011

Forlis og brann tok liv


.
Høsten 1854 og våren 1855 kan synes å ha vært en tung tid i Skudeneshavn.
Et forlis krevde fire liv og en brann tok to unge jenter. I et lite samfunn kan det synes som om to slike hendelser i løpet av fem måneder, måtte ryste bygdefolket.

Og det gjorde de nok. Men hvordan forholdt folk seg til begravelser og død? Hva var daglidags for dem?
Kirkeboka for Falnes forteller at det i 1854 var totalt 26 begravelser. 15 av de døde var under 14 år, 11 var over. Snittet på barnas alder var 3 år. Snittet på de voksne var 50 år.

I 1855 var det begravelse for fire menn som omkom ved samme forlis. De var i snitt 41 år. Bror til min oldemor, ungkaren Gunder, var blant dem. Han var ungkar, 33 år, og hadde nettopp bygget huset hjemme på Høines. Oldemor overtok huset.

Brannen på Skitnedal gjorde nok inntrykk selv om det ofte var barnebegravelser. Søstrene Grethe og Serine Jakobsdatter brant inne på loftet, 16 og 13 år gamle. Resten av familien kom seg ut i tide, men jentene hadde ingen sjanse.

En sang skrevet av omgangsskolelærer J. Thomassen Munkejord i Ytre Sogn er tatt vare på. På sangen står det:
En åndelig sang, forfattet i anledning af den sørgelige begivenhet, som rammede de tvende søstre, der omkom i den Vådeild, som indtraf på gaarden Skidnedal i Falnes Pestegjeld i 1855,
 
Sangen har 38 vers. Den forteller om det som faktisk skjedde under brannen, og trøster de gjenlevende og formaner om å alltid vente døden. Noen utvalgte vers er gjengitt her.
 
 1. Stands ungdoms
 2. Ven din raske gang.
 3. Fæst Øyet her, til denne sang.
  Hvori du vil fornemme
  Dit lives ubestandighed,
  Vel dig, om du er da bered,
  Naar dette Liv Fortæres
  Og livet Traad avskjæres.
  2. Med blomster som på marken står
  Afbilder dine Ungdomsår
  De hastig tager Ende
  I dag de eier gylden Pragt
  I morgen bær de bleget Dragt
  I dag du og kan traske
  I morgen støv og aske
  3.Endeel for Sværdet falle om
  En del når de som muntre gaae
  En del i havet blegner
  En del til aske bliver lagt
  Af ildens Vold og grumme magt
  Således Herren kalder
  Fra livts unge alder.
  4. Så har det nyligt hændet her
  At tvende unge Mennesker
  Til Støv og aske lagdes
  Då de i søvne arme låe
  Då monne Vådeild opstaae
  Sin store magt den øvde
  Alt hvad den fandt den røvde.
  5. Al godheds Fader, trøstens Gud
  Styrk dem at holde Prøven du
  Som en af sorgen bøiet
  To sørgeskaaler iskjænket er
  Af dig du gode fader kjær
  Som de må her udtømme
  Med gråd og Taarestrømme.
  6. De Mænd som dette først blev var
  At luen den angrebet har
  Dets Huus og Eiendele
  Med hast sig stedet nærmede
  Hvor elden fryktsomt flammede
  Til dem de Raab udstemte
  Som ingen fare kjendte.
  7. Med hast af Sengen de opstod
  Den Skjebne var ei for Dem god
  Som og Enhver kan tænke
  At de et sådant Flammekor ---
  De innviklet var
  Det var et grusomt skue
  Hvormed Enhver må grue.
  8. Med ængsted sind, bedrøvet Mod
  De hastelig ud drage lod
  Som vaagned af sit Leie
  Ifra den grumme Mordergjæst
  Som holdt sin store Seiersfest
  Udaf det fagne Bytte
  Hvorfra de måtte flytte.
  9. Her var ei mere for dem håb
  Men sørgetoners klageraab
  Sig derifra lod høre
  Ei trøst, ei Redning var at faae,
  Forladt af Gud, de synes staae
  Alt stod i eld og lue
  Det var et rædsomt skue.
  10. Den bitre skål de tømme må
  Og straks en anden følger paa
  Som de og skal uddrikke
  Me større Sorrig, Ak og Vee
  Samt jammer og bedrøvelse
  Og mange fælte taare
  Som hjertet dypt må saa.
  11. Og det er deres døttre kjær
  De tvende som på salen er
  Og søger Natte-hvile
  De vågnet ei ved Raab og ord
  De kjendte ei den fare stor
  Hvor de var omgivet
  De er et offer blivet.
  12. Sig ilden trængte frem med magt
  Til den å komme var dens agt
  Og med stor hast den ilte
  Derhen med Qvalm og Damp og røg
  For dennem var den visse død
  De ingen redning kjendte
  Omkring dem alting brændte.
  13. Og straks greb luen disse an
  De slutte skal sin vandringsplan
  I disse jammers Dale
  Ei nogen til dem komme kan
  Thi elden negtet dem adgang
  Til deres sted og bolig
  Hvor de mon hviler trolig.
  14. Forældrene sig gremme må
  Og deres søsken ligeså
  Som dette syn mon skue
  At disse to blev grebt an
  Af Flammesn Sværd og Luens tann
  AK, hvilken sorg og klage!
  Den skål var sur at smage.

   
   
  Mel: O, kjære Sjæl, frykt aldrig mer.

  Bildet ovafor er fra "Kaldestad gamle kyrkjestad" i Kvinnherad

mandag 4. juli 2011

Ikkje spøk å byggja ulovleg på Magnus Lagabøter si tid.Å regulera bygginga, er ikkje noko nytt. Allereie på 1200-talet laga Magnus Lagabøter strenge krav til bygging i Bergen. Hans krav var også tydeleg når det gjaldt reaksjonen ved brot på reglane. Folk blei utpeika til å riva ulovlege bygg. Og ville dei ikkje gjera det, måtte også dei som skulle riva bygget, betala bot.

Det er i Magnus Lagabøters bylov av 1276 i bolk VI, me finn desse krava: "Byskipningen, truffet bestemmelser om "hvordan husene skal ordnes i vår by", d.v.s. Bergen. "Alle de hus som er fra før, skal stå slik som de er komne. Men om noen, som har rett til det, vil la bygge hus, da skal han herefter sette det slik som lagmannen og gjaldkeren eller rådmennene ser er rettest både til gate eller brygger og likeså til almenninger og veiter. Så skal og hvert gatestykke være jevnhøit med de andre og 12 alen bredt og likeså bryggene. De skal gjøre sine brygger lavere som var for høie og hine bygge på dem eftersom lagmannen (sysselmannen) eller gjaldkeren eller rådmennene tykkes rettest, så at alle blir jevnhøie med dem som er passelige.

Almenninger skal være 8 alen brede, men veiter 3 alen mellem gårdene. Således skal vi også bebygge våre gårder, at man kan bære et pund på det trangeste langs efter op og ned mellem gaten (Øvregaten) og bryggene. Så skal også hver gård ovenfor gaten (d.v.s. Øvregaten) være åpen, som før er sagt om gårder nedenfor. Men om man setter hus eller sval ut over dette herefter, bøte en mark sølv og ta huset bort innen femt. Hvis huset ikke da blir fjernet, skal gjaldkeren og rådmennene la blåse til bymøte og på møtet opnevne menn til å gå avsted og hugge så meget av huset som det står over gate eller brygger, almenninger eller veiter eller gårdsrum, som er mindre enn nu er sagt.
Tre alens svaler kan tåles over bryggene, men ikke bredere. Men enhver som ikke vil gå avsted og hugge av, saket en øre."Husa i Skudeneshavn ble bygd før reguleringane si tid på mindre stader. På biletet over ser me eit halvt hus, tilpassa terrenget.

På slutten av 1800-talet var det faktisk ein plan om å riva husa i Skudenes for å bygga rektangulære område med breie gater. Grunna nedgangstider med dårleg fiske, var det ikkje økonomisk grunnlag for slik omvelting, dessverre.

Aktuell kommentar om ulovleg oppførte bygg og aktuelle reguleringar

søndag 3. juli 2011

Reglar for kor bilda skal hengast opp i ein heim
Du har eit fint foto eller eit maleri som du skal finne plass til i heimen din. Kor plasserer du det?
For du veit vel at du ikkje kan plassere det kor som helst, -ikkje om du skal følge reglnae for ein finare engelsk heim som Willaiam Salmon lista opp i ei bok i 1675:


"La hallen utsmykka med måleri av hyrdar, bønder, budeier, saueflokkar og liknande…

La trappeoppgangen ha bilde av imponerande monument og bygningar, anten dei er nye eller i ruinar, slik at folk kan sjå dei når ei går forbi.

La måleri av landskap, jakt, fugle-jakt, fiske, moderne og antikke historier pryde det store kammeret, men mottakingsrommet bør ha bilde av lystige emne, som Bacchus, kentaurer, satyrar og liknande, men unngå alle obskøne motiv.

Det er i galleriet ein plasserer dei beste bilda, særlig historiske måleri, for der kan ein gå roleg og sjå på og studere dei, oppleve velvære, vurdere og bedømme dei.

I soverommet hengjer ein opp bilde av sin eigen familie, kone og barn, for det er det mest private rommet. Ein av grunnane til det er at ein unngår - dersom ein har ei svært vakker kone - at ein gjest skal sjå lenge og grådig på henne og kommentere arbeidet på grunn av henne."


Måleriet ovafor som eg nett har måla etter å ha gått  i munkane sine fotefar på Halsnøy kloster , skal då kan henda hengja i trappeoppgangen?

..............

Fleire av bileta eg har måla kan du sjå på det digitale galleriet mitt her 
Velkomen innom

lørdag 2. juli 2011

Det ramla og skramla i bestemor si gamla

Kaffe hos mormor, gode kaker, saft, spel og gåter. Ja, mormor elska gåter, - av det gamle slaget, helst slike med rytme og klang.

Her har du tre av dei:

1.
Det ramla og skramla i bestemor si gamla
nedanfor navlen og ovafor kne.

(Hugs: det er ei sømeleg gåte)


2.
No har eg ikkje, no kjem du, no kan du ikkje få.
Då eg ikkje hadde, då kom du ikkje, men då kunne du ha fått.
Kom att når eg ikkje har, då skal du få.

3.
Om dagen full av kjøt og blod
om natta står han og gaper.


Når du har vridd dei små, grå lenge nok, kan du sjekka rett svar i kommentarfeltet.

Har du liknande, gode gamle gåter, er du velkomen til å leggja dei i kommentarfeltet.