Høines, gardsnummer 43, bruksnummer 11 og 12 - det er mitt utgangspunkt.

Historiebloggen til Marit Elisebet Totland
Høines g.nr 43, br.nr 11 er mitt utgangspunkt, bokstavlig talt, siden det var der jeg vokste opp og slet mine barnesko, som farfar flittig lappet og stelte. "Løft føttene når du går!", var hans formaning. Siden jeg er datter til far, Rolf, - med stor historieinteresse og datter til mor, Inga, med stor slektshistorie-interesse, er det helt naturlig at jeg prøver å samle mest mulig av familiens og hjemstedets historie.

Fortiden fasinerer. Levekåra var så annerledes. Det holder det ikke bare å se nærmere på egen gårdshistorie for å forstå fortiden. Perspektivet må utvides. Jeg er derfor på leiting etter alt av interesse som kan fortelles: "Det var en gang.."

lørdag 26. januar 2013

Gode kår? Folgekår - før folketrygda

Me er oppvaksne i gode kår, seier me ofte, utan å tenkja så mykje over kva det inneber. Før i tida var dei heilt avhengige av å få gode kår, også kalla folgekår. Det var dei vilkåra dei stilte for å overlata huset til neste generasjon. Utan folketrygd var ein heilt overgitt dei unge sin velvilje om ein då ikkje hadde sikra seg følgekåra ved skriftleg avtale.

Oversikt over endringar for min barndomsheim, eit lite småbruk som forsvann i eit pressområde etter kvart som landbruket endra seg:

Forandringer  i eiendomsforholdene, Høines gnr 43, bnr 11/12, 1856 -1974

1856.
5.april
Delings- og skyldsetningsforretning: arv etter Gunder, halvpart av gården Høines, bruk nr 11, les mer om den dramatiske starten i husets historie her
1869
aug
Ved skylddelingsforretning er et stykke, del 318 c, utskilt til Skudeneshavn.
1870 7-11
 ---- "-----
1895
Gurine og Jakob overtar.
Alle søskena til Gurine frasier seg rett til arven i eiendommen. Helga får folgekår: fast husvære i søndre stue, rom for ei ku og plass til for i løa. Årlig 4 tønner poteter, 12 … bygg eller rug, 10 lass god torv, 10 kr i kontanter, arbeid til å få avlingen i hus til sin ku. Hvis hun blir syk, skal sønnen yte henne nødvendig pleie og tilsyn. Dersom hun i stedet for disse retter, "ønsker å gå til bords sammen med husets folk, skal jeg være berettiget dertil og erholder i såfall tilstrækkeligt brænde til oppvarming af den af mig beboede stue." Ytelsen ble vurdert til en verdi av kr 100 årlig.


1925.
31 aug
Oldefar Jakob J Høines selger et jordstykke til farfar Jakob J Høines på Moldgro, ca 700 m2
1930.
27.juli
Gurine dør. Jakob sitter videre i uskiftet bo
1931.
23.nov
Oldefar Jakob J overdrar gården til sønnen Jakob J Høines. Vilkår: han skal skaffe han fullt opphold, tilsyn og pleie så lenge han lever. "Denne ytelse har jeg krav på i mitt hus på gården, og over dette hus disponerer jeg slik, at der ikke uten min vilje kan inntas husfolk. Derimot kan min sønn flytte inn, om han finner dette nødvendig, og skal jeg i så fall ha rett til hvilket værelse jeg ønsker til eget bruk. Kjøperen plikter også å bekoste min begravelse. Skulde min sønn avgå ved døden før mig eller skulle han selge gården, forbeholder jeg mig rett til å få folgeytelsen omgjort i kontante penger med månedlige utbetaling efter skjønn fastsatt av 3 av lensmannen oppnevnte menn.-- Verdien på folgen for 5 år, er verdsatt til 2500,-
1933 10.jan
Jakob undersøker hvordan status er for 308 c som han tror er en hustomt til sjø på Lahammer. Torkel Vinje undersøker, og viser til det som skjedde i 1869 og 70, men kan ikke se av papirene hva saken egentlig gjaldt.
1939
Ole Haugset kjøper et stykke land.
1946
21.febr
Jakob kjøper tilbake brn 12 fra Selma Pettersen, den delen som bestemoren hennes, Eli, arvet i 1856 og som førte til at de høya og brukte halve løa.
1946. 28.jan
Første forsøk på salg av eiendommen på Moldgro til Jakob Røinås.
1947.
16.jan
Røinås kjøper Moldgro
Han kjøper også et lite stykke av Høines brn 11. Altså et lite stykke som ikke var med da farfar overtok Moldgro).
1949
Gården får jorddyrkingstilskudd
1949 3.aug
Osmund Tveit  kjøper et stykke, (Mannes-huset)
1951 16.juli
Det bygges vei til Hålandsdalen.
1951
Skyttarbanen, årleg leie satt ved skjønn til grunneirne
1953.mai
Magne Nilsen kjøper grunn
1955 aug
Olav Risdal kjøper grunn. Dette huset har Roy Jakob kjøpt. Han overtar altså et hus, utskilt på tomt fra oldefaren sin.
1956 jan
Magne Falnes kjøper grunn
???
Per Kåre Vik kjøper eiendom mellom Lars Mortensen og Magne Falnes
1957
Utskifting av utmarka


1960
Ernst og Astrid Dyrland kjøper eindom
1961
Magne Falnes kjøper tilleggseiendom 
1965
Jakob J og Lars Iversen foretar makeskifte: Jakob gir stykke mellom Lars Mortensen og Lars Iversen og får stykke mellom Lars Iversen og Edvard Omland Høines
1966
Farfar får attest underskrevet David Midbøe der han stadfester å kjenne Jakob Høines "personlig meget godt". Han opplyser at han eier fast eiendom på gården Høines og hjemmet står fullt intakt under hans fravær i USA. (På grunnlag av denne attesten fikk farfar innreise til Canada og opphold i USA).
1968 nov
Far, Rolf overtar gården.
1968/69
Det legges nye ledninger på sletta
1972/74
Magne Nilsen kjøper ekstraareal.

fredag 25. januar 2013

Samler eller skrotnisse. "Er slekta di her?"Det er forskjell på samler og skrotnisse, sa far min. Han var opptatt av å ta vare på det som var av verdi.  Mesteparten er nå på Museet i Mælandsgården i Skudeneshavn. Men ikke alt. Noe er i mitt private arkiv. Alt dette er ikke av en slik verdi at det burde være på museet, men noe er det. Når det likevel står hos meg, er det fordi far hadde stor tiltro til museet når det gjaldt gjenstander, men når det kom til historier og dokumenter, stolte han ikke helt på kassettene som stod i hyller som ingen fant fram i. Derfor: "Ta det med deg, du, Marit!" sa han. Og det gjorde jeg. Nå er mesteparten sortert i disse svart/kvitt- boksene.

Mor samlet også. Hun samlet på slekt. Bortenfor svart/kvitt-eskene står det to esker med plastlommer, full av slektshistorie, bundet sammen familie for familie.

Disse har trolig større interesse for familien det gjelder enn for meg. Noen er levert til dem det gjelder. Resten finnes hos Håkon Jespersen.
   

1.     Malene Dyrland, morssida 3 generasjoner
2.     Anna ”hans Fritjof” farssida
3.     Lars Falnes, farssida          5 g
4.     Aslaug Håversen, farssida fra 1871
5.     Jarl Jonassen, morssida   5 g
6.     Ragnhild Kallesten, mors- og farssida   5 og 6 g
7.     Endre på Lahammer     5 g
8.     Gerd Melhus Gjestsen farssida    7 g
9.     Fra Fredrikke Knutsdtr   1625 og Gjert Hanssen ca 1625
10.           Dan Aadnesen, farsida    4 g
11.           Lorentz Vikre   4 g
12.           Ingeborg Simonsen g m Elias Kvilhaug   4 g
13.           Oddveig Vik, farssida    5 g
14.           Gundelene (Lena)  Larsdtr    6 g
15.           Olaf Johan Nessa    4 g
16.           Andreas Ragnvald   8 g
17.           Andreas Johannesen f 1871 g m Fredrikke Knutsdtr 1877   3 g
18.           Slekta til svigermor til Sigrun i Hålandsdalen   3 g
19.           Slekta til Serina på Bøen  morssida    6 g
20.           Anne Helene Gilje
21.           Slekta til mor til Nils Ørjansen   6 g
22.           Slekta til Sjur Didriksen 1663 og Bol Sjursdtr fra Hardanger   6 g
23.           Ragnvald Olsen,   5 g
24.           Hanna Kristine Stensland   7 g
25.           Halvor Søyland   4 g
26.           Anne Helene Gilje   4 g
27.           Rasmus Ivarsen Høynes etterkommere 2 g
28.           Johannes Sivertsen
29.           Toldus Tomassen (Lulle) farssida  4 g
30.           Janna Lie farssida
31.           Søssa farssida   6 g
32.           Elisa, mor til Malene Dyrland, farssida   5 g
33.           Søssa  morsida   6 g
34.           Ragnhild Risdals mor 5 g
35.           Ragnhild Ridals far   6 g
36.           Etterk av Endre Olsen f 1762 og Johanne Marie Johannesdtr 1763, (Dagny, Ragna, Margit)
37.           Lorents Vikre fra Anders Sjursen 1723 og Kari Pedersdtr  1738
38.           Elsi Thorsen, fra Anders Rasmussen 1744, Mari Andresdtr 1738   5 g
39.           Ragnhild Hålands aner  5 og 2 g
40.           Anene til Edvart, Johannes, Leif Otto Siverten 5 g
41.           Bias  (Tobias) morssida  4 g
42.           Bias farssida   6 g
43.           Agnes, Henry Høines sine aner   5 g
44.           Simon Simonsen sine aner   4 g
45.           Sigurd Isaksen sine aner   2 g
46.           Ole Ferkingstad   4 g
47.           Anene til mor til Serina   3 g
48.           Anene til Simon Kornelius   6 g
49.           Anene til Dagny Høines fra Ola Mortensen f 1705, inkl Solbakken,   5 g
50.           Anene til mor til Serina fra Anders Olsen 1640    6 g
51.           Peder Monsen fra 1708 og Anna Halvorsdtr 1707  7 g
52.           Toldus Tomassen  fra 1813   4 g
53.           Anene til Malvin Nilsen  4 g
54.           Anene til Jon Didriksens far 5 g
55.           Far og morssida til Kåre, Finnleiv og Per Haga, 5 og 6 g
56.           Ingeborg Ørjansen farssida  4g
57.           Ingeborg Ørjansen morsida  5 g
58.           Gyrid Andersdtr 1723 og Aslak Salvesen 3 g (litt rot)
59.           Aslaug far og morssida   3 g (litt rot)
60.           Anders Naley fra 1696   7 g
61.           Slekta til Serina (Tini Høines)  3 g
62.           Toldus Snørtelands far 1640   5 g
63.           Mor til Frits, Torbjørn Larsens mor fra 1788, far 1756   4 g
64.           Marie Nymarks slekt   4 g
65.           Jakobine, 1882, mor til Simon Simonsens slekt, fra 1654    6g
66.           Lars Falnes, Magne, Eilert, farssida fra 1721  5 g
67.            Ragnvald Olsen si slekt fra 1878   4 g
68.           Bjørg Melhus Torkilsen sine aner fra 1736   4 g
69.           Harald Haugen fra 1745    3g
70.           Georg Lie  fra 1705   6 g
71.           Else Stølen Knutsen (mor til Nancy) ra 1640   7 g
72.           Louise  f Høines gift Dale, Lahammer   8 g
73.           Kalle Naley, fra 1790 (Lava og Karl)
74.           Johannes Nornes, morssida fra 1769   5 g
75.           Emilie Karine si slekt (mor til Kristeianna)   8 g
76.           Endre på Lahammer fra 1663 (Jondal)   4 g
77.           Elisa  ?? sine aner, fra prestesønn Anders Aslaksen og Karin Faltinsen
78.           Gerd Gjestsen, morssida fra 1726    6 g
79.           Hilda Thorsen fra 1764   4 g
80.           Marie Nymark, morssida  1866
81.           Jarl Torkelsen, morssida
82.           Gudberg Simonsen, morsida  4g og farssida 3 g
83.           Daniel Torkelsen farssida
84.           Anne Helene Giljes fra 1734
85.           Hannemor, Wiby Hauge
86.           Astrid Dyrlands slekt morssida
87.           Fredrik Waage Jakobsen 1822, Sigrid Elles fam.
88.           Laurentse Møller slekt 1762
89.           Margit Prom Jensens mor
90.           Sigurd Isaksens morssida fra 1801
91.           Else Knutsens datter Nancys fam fra 1807
92.           Toldus Snørteland fra 1660
93.           Gustav Josefsen 1863
94.           Fru Årvold (?)  fr 1725
95.           Jonas Skådel fra 1759   4 g
96.           Malene Tobiassen fra 1779   3 g
97.           Solstad  fra 1723
98.           Tobias, Gjertrud
99.           O M Vikre
100.      Kornelius Vaula g m Tabita
101.      Josef  Stensen fra 1846
102.      Elenora, Gurine, Gunnars slekt fra Kirsti Jokumsdatter 1707
103.      Ingeborg Sofies slekt/ kona til Lars Falnes   5 g
104.      Farfar til Sveins slekt (Severin?) starter med Johannes Andersen 1751
105.      Else Marie Skålevågs slekt fra 1796   3 g
106.      Gerda Høines fam   1735    5 g
107.      Eriksjentene, starter med Daniel Jakobsen   1715
108.      Gro og Leif Dale si slekt   1721    6 g
109.      Bias, morssida
110.      Astrid Dyrland fra Ola Halvorsen  1640
111.   Magnus Årvold fra 1734


    Tekstboks: - Opplysningene er samlet inn og nedskrevet av Inga Høines 

- Tallet bak slekta f.eks 3 g , betyr at oversikten har 3 generasjoner av slekta

- Alle notatene er ikke like nøyaktige og lette å finne fram i.

- Det kan være dobbeltutgaver

- Hovedkilde:. Bygdebøkene for Karmøy

- Samlingen ligger på Husnes hos Marit Elisebet Totland