Høines, gardsnummer 43, bruksnummer 11 og 12 - det er mitt utgangspunkt.

Historiebloggen til Marit Elisebet Totland
Høines g.nr 43, br.nr 11 er mitt utgangspunkt, bokstavlig talt, siden det var der jeg vokste opp og slet mine barnesko, som farfar flittig lappet og stelte. "Løft føttene når du går!", var hans formaning. Siden jeg er datter til far, Rolf, - med stor historieinteresse og datter til mor, Inga, med stor slektshistorie-interesse, er det helt naturlig at jeg prøver å samle mest mulig av familiens og hjemstedets historie.

Fortiden fasinerer. Levekåra var så annerledes. Det holder det ikke bare å se nærmere på egen gårdshistorie for å forstå fortiden. Perspektivet må utvides. Jeg er derfor på leiting etter alt av interesse som kan fortelles: "Det var en gang.."

lørdag 26. januar 2013

Gode kår? Folgekår - før folketrygda

Me er oppvaksne i gode kår, seier me ofte, utan å tenkja så mykje over kva det inneber. Før i tida var dei heilt avhengige av å få gode kår, også kalla folgekår. Det var dei vilkåra dei stilte for å overlata huset til neste generasjon. Utan folketrygd var ein heilt overgitt dei unge sin velvilje om ein då ikkje hadde sikra seg følgekåra ved skriftleg avtale.

Oversikt over endringar for min barndomsheim, eit lite småbruk som forsvann i eit pressområde etter kvart som landbruket endra seg:

Forandringer  i eiendomsforholdene, Høines gnr 43, bnr 11/12, 1856 -1974

1856.
5.april
Delings- og skyldsetningsforretning: arv etter Gunder, halvpart av gården Høines, bruk nr 11, les mer om den dramatiske starten i husets historie her
1869
aug
Ved skylddelingsforretning er et stykke, del 318 c, utskilt til Skudeneshavn.
1870 7-11
 ---- "-----
1895
Gurine og Jakob overtar.
Alle søskena til Gurine frasier seg rett til arven i eiendommen. Helga får folgekår: fast husvære i søndre stue, rom for ei ku og plass til for i løa. Årlig 4 tønner poteter, 12 … bygg eller rug, 10 lass god torv, 10 kr i kontanter, arbeid til å få avlingen i hus til sin ku. Hvis hun blir syk, skal sønnen yte henne nødvendig pleie og tilsyn. Dersom hun i stedet for disse retter, "ønsker å gå til bords sammen med husets folk, skal jeg være berettiget dertil og erholder i såfall tilstrækkeligt brænde til oppvarming af den af mig beboede stue." Ytelsen ble vurdert til en verdi av kr 100 årlig.


1925.
31 aug
Oldefar Jakob J Høines selger et jordstykke til farfar Jakob J Høines på Moldgro, ca 700 m2
1930.
27.juli
Gurine dør. Jakob sitter videre i uskiftet bo
1931.
23.nov
Oldefar Jakob J overdrar gården til sønnen Jakob J Høines. Vilkår: han skal skaffe han fullt opphold, tilsyn og pleie så lenge han lever. "Denne ytelse har jeg krav på i mitt hus på gården, og over dette hus disponerer jeg slik, at der ikke uten min vilje kan inntas husfolk. Derimot kan min sønn flytte inn, om han finner dette nødvendig, og skal jeg i så fall ha rett til hvilket værelse jeg ønsker til eget bruk. Kjøperen plikter også å bekoste min begravelse. Skulde min sønn avgå ved døden før mig eller skulle han selge gården, forbeholder jeg mig rett til å få folgeytelsen omgjort i kontante penger med månedlige utbetaling efter skjønn fastsatt av 3 av lensmannen oppnevnte menn.-- Verdien på folgen for 5 år, er verdsatt til 2500,-
1933 10.jan
Jakob undersøker hvordan status er for 308 c som han tror er en hustomt til sjø på Lahammer. Torkel Vinje undersøker, og viser til det som skjedde i 1869 og 70, men kan ikke se av papirene hva saken egentlig gjaldt.
1939
Ole Haugset kjøper et stykke land.
1946
21.febr
Jakob kjøper tilbake brn 12 fra Selma Pettersen, den delen som bestemoren hennes, Eli, arvet i 1856 og som førte til at de høya og brukte halve løa.
1946. 28.jan
Første forsøk på salg av eiendommen på Moldgro til Jakob Røinås.
1947.
16.jan
Røinås kjøper Moldgro
Han kjøper også et lite stykke av Høines brn 11. Altså et lite stykke som ikke var med da farfar overtok Moldgro).
1949
Gården får jorddyrkingstilskudd
1949 3.aug
Osmund Tveit  kjøper et stykke, (Mannes-huset)
1951 16.juli
Det bygges vei til Hålandsdalen.
1951
Skyttarbanen, årleg leie satt ved skjønn til grunneirne
1953.mai
Magne Nilsen kjøper grunn
1955 aug
Olav Risdal kjøper grunn. Dette huset har Roy Jakob kjøpt. Han overtar altså et hus, utskilt på tomt fra oldefaren sin.
1956 jan
Magne Falnes kjøper grunn
???
Per Kåre Vik kjøper eiendom mellom Lars Mortensen og Magne Falnes
1957
Utskifting av utmarka


1960
Ernst og Astrid Dyrland kjøper eindom
1961
Magne Falnes kjøper tilleggseiendom 
1965
Jakob J og Lars Iversen foretar makeskifte: Jakob gir stykke mellom Lars Mortensen og Lars Iversen og får stykke mellom Lars Iversen og Edvard Omland Høines
1966
Farfar får attest underskrevet David Midbøe der han stadfester å kjenne Jakob Høines "personlig meget godt". Han opplyser at han eier fast eiendom på gården Høines og hjemmet står fullt intakt under hans fravær i USA. (På grunnlag av denne attesten fikk farfar innreise til Canada og opphold i USA).
1968 nov
Far, Rolf overtar gården.
1968/69
Det legges nye ledninger på sletta
1972/74
Magne Nilsen kjøper ekstraareal.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar