Høines, gardsnummer 43, bruksnummer 11 og 12 - det er mitt utgangspunkt.

Historiebloggen til Marit Elisebet Totland
Høines g.nr 43, br.nr 11 er mitt utgangspunkt, bokstavlig talt, siden det var der jeg vokste opp og slet mine barnesko, som farfar flittig lappet og stelte. "Løft føttene når du går!", var hans formaning. Siden jeg er datter til far, Rolf, - med stor historieinteresse og datter til mor, Inga, med stor slektshistorie-interesse, er det helt naturlig at jeg prøver å samle mest mulig av familiens og hjemstedets historie.

Fortiden fasinerer. Levekåra var så annerledes. Det holder det ikke bare å se nærmere på egen gårdshistorie for å forstå fortiden. Perspektivet må utvides. Jeg er derfor på leiting etter alt av interesse som kan fortelles: "Det var en gang.."

fredag 25. januar 2013

Samler eller skrotnisse. "Er slekta di her?"



Det er forskjell på samler og skrotnisse, sa far min. Han var opptatt av å ta vare på det som var av verdi.  Mesteparten er nå på Museet i Mælandsgården i Skudeneshavn. Men ikke alt. Noe er i mitt private arkiv. Alt dette er ikke av en slik verdi at det burde være på museet, men noe er det. Når det likevel står hos meg, er det fordi far hadde stor tiltro til museet når det gjaldt gjenstander, men når det kom til historier og dokumenter, stolte han ikke helt på kassettene som stod i hyller som ingen fant fram i. Derfor: "Ta det med deg, du, Marit!" sa han. Og det gjorde jeg. Nå er mesteparten sortert i disse svart/kvitt- boksene.

Mor samlet også. Hun samlet på slekt. Bortenfor svart/kvitt-eskene står det to esker med plastlommer, full av slektshistorie, bundet sammen familie for familie.

Disse har trolig større interesse for familien det gjelder enn for meg. Noen er levert til dem det gjelder. Resten finnes hos Håkon Jespersen.
   

1.     Malene Dyrland, morssida 3 generasjoner
2.     Anna ”hans Fritjof” farssida
3.     Lars Falnes, farssida          5 g
4.     Aslaug Håversen, farssida fra 1871
5.     Jarl Jonassen, morssida   5 g
6.     Ragnhild Kallesten, mors- og farssida   5 og 6 g
7.     Endre på Lahammer     5 g
8.     Gerd Melhus Gjestsen farssida    7 g
9.     Fra Fredrikke Knutsdtr   1625 og Gjert Hanssen ca 1625
10.           Dan Aadnesen, farsida    4 g
11.           Lorentz Vikre   4 g
12.           Ingeborg Simonsen g m Elias Kvilhaug   4 g
13.           Oddveig Vik, farssida    5 g
14.           Gundelene (Lena)  Larsdtr    6 g
15.           Olaf Johan Nessa    4 g
16.           Andreas Ragnvald   8 g
17.           Andreas Johannesen f 1871 g m Fredrikke Knutsdtr 1877   3 g
18.           Slekta til svigermor til Sigrun i Hålandsdalen   3 g
19.           Slekta til Serina på Bøen  morssida    6 g
20.           Anne Helene Gilje
21.           Slekta til mor til Nils Ørjansen   6 g
22.           Slekta til Sjur Didriksen 1663 og Bol Sjursdtr fra Hardanger   6 g
23.           Ragnvald Olsen,   5 g
24.           Hanna Kristine Stensland   7 g
25.           Halvor Søyland   4 g
26.           Anne Helene Gilje   4 g
27.           Rasmus Ivarsen Høynes etterkommere 2 g
28.           Johannes Sivertsen
29.           Toldus Tomassen (Lulle) farssida  4 g
30.           Janna Lie farssida
31.           Søssa farssida   6 g
32.           Elisa, mor til Malene Dyrland, farssida   5 g
33.           Søssa  morsida   6 g
34.           Ragnhild Risdals mor 5 g
35.           Ragnhild Ridals far   6 g
36.           Etterk av Endre Olsen f 1762 og Johanne Marie Johannesdtr 1763, (Dagny, Ragna, Margit)
37.           Lorents Vikre fra Anders Sjursen 1723 og Kari Pedersdtr  1738
38.           Elsi Thorsen, fra Anders Rasmussen 1744, Mari Andresdtr 1738   5 g
39.           Ragnhild Hålands aner  5 og 2 g
40.           Anene til Edvart, Johannes, Leif Otto Siverten 5 g
41.           Bias  (Tobias) morssida  4 g
42.           Bias farssida   6 g
43.           Agnes, Henry Høines sine aner   5 g
44.           Simon Simonsen sine aner   4 g
45.           Sigurd Isaksen sine aner   2 g
46.           Ole Ferkingstad   4 g
47.           Anene til mor til Serina   3 g
48.           Anene til Simon Kornelius   6 g
49.           Anene til Dagny Høines fra Ola Mortensen f 1705, inkl Solbakken,   5 g
50.           Anene til mor til Serina fra Anders Olsen 1640    6 g
51.           Peder Monsen fra 1708 og Anna Halvorsdtr 1707  7 g
52.           Toldus Tomassen  fra 1813   4 g
53.           Anene til Malvin Nilsen  4 g
54.           Anene til Jon Didriksens far 5 g
55.           Far og morssida til Kåre, Finnleiv og Per Haga, 5 og 6 g
56.           Ingeborg Ørjansen farssida  4g
57.           Ingeborg Ørjansen morsida  5 g
58.           Gyrid Andersdtr 1723 og Aslak Salvesen 3 g (litt rot)
59.           Aslaug far og morssida   3 g (litt rot)
60.           Anders Naley fra 1696   7 g
61.           Slekta til Serina (Tini Høines)  3 g
62.           Toldus Snørtelands far 1640   5 g
63.           Mor til Frits, Torbjørn Larsens mor fra 1788, far 1756   4 g
64.           Marie Nymarks slekt   4 g
65.           Jakobine, 1882, mor til Simon Simonsens slekt, fra 1654    6g
66.           Lars Falnes, Magne, Eilert, farssida fra 1721  5 g
67.            Ragnvald Olsen si slekt fra 1878   4 g
68.           Bjørg Melhus Torkilsen sine aner fra 1736   4 g
69.           Harald Haugen fra 1745    3g
70.           Georg Lie  fra 1705   6 g
71.           Else Stølen Knutsen (mor til Nancy) ra 1640   7 g
72.           Louise  f Høines gift Dale, Lahammer   8 g
73.           Kalle Naley, fra 1790 (Lava og Karl)
74.           Johannes Nornes, morssida fra 1769   5 g
75.           Emilie Karine si slekt (mor til Kristeianna)   8 g
76.           Endre på Lahammer fra 1663 (Jondal)   4 g
77.           Elisa  ?? sine aner, fra prestesønn Anders Aslaksen og Karin Faltinsen
78.           Gerd Gjestsen, morssida fra 1726    6 g
79.           Hilda Thorsen fra 1764   4 g
80.           Marie Nymark, morssida  1866
81.           Jarl Torkelsen, morssida
82.           Gudberg Simonsen, morsida  4g og farssida 3 g
83.           Daniel Torkelsen farssida
84.           Anne Helene Giljes fra 1734
85.           Hannemor, Wiby Hauge
86.           Astrid Dyrlands slekt morssida
87.           Fredrik Waage Jakobsen 1822, Sigrid Elles fam.
88.           Laurentse Møller slekt 1762
89.           Margit Prom Jensens mor
90.           Sigurd Isaksens morssida fra 1801
91.           Else Knutsens datter Nancys fam fra 1807
92.           Toldus Snørteland fra 1660
93.           Gustav Josefsen 1863
94.           Fru Årvold (?)  fr 1725
95.           Jonas Skådel fra 1759   4 g
96.           Malene Tobiassen fra 1779   3 g
97.           Solstad  fra 1723
98.           Tobias, Gjertrud
99.           O M Vikre
100.      Kornelius Vaula g m Tabita
101.      Josef  Stensen fra 1846
102.      Elenora, Gurine, Gunnars slekt fra Kirsti Jokumsdatter 1707
103.      Ingeborg Sofies slekt/ kona til Lars Falnes   5 g
104.      Farfar til Sveins slekt (Severin?) starter med Johannes Andersen 1751
105.      Else Marie Skålevågs slekt fra 1796   3 g
106.      Gerda Høines fam   1735    5 g
107.      Eriksjentene, starter med Daniel Jakobsen   1715
108.      Gro og Leif Dale si slekt   1721    6 g
109.      Bias, morssida
110.      Astrid Dyrland fra Ola Halvorsen  1640
111.   Magnus Årvold fra 1734


    Tekstboks: - Opplysningene er samlet inn og nedskrevet av Inga Høines 

- Tallet bak slekta f.eks 3 g , betyr at oversikten har 3 generasjoner av slekta

- Alle notatene er ikke like nøyaktige og lette å finne fram i.

- Det kan være dobbeltutgaver

- Hovedkilde:. Bygdebøkene for Karmøy

- Samlingen ligger på Husnes hos Marit Elisebet Totland

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar